9 fakta om att röka tobak

I världen finns det en kolossal mängd människor som röker, närmare bestämt över en miljard, varav de flesta är från Kina. I genomsnitt röker en person i världen drygt 1000 cigaretter om året. Ytterligare ett faktum är att en överväldigande del av rökare är män, cirka 80 procent. På tal om Kina, förutom att vara…

Lössnus

Det så kallade lössnuset består av finkornigt snus som med fördel knådas ihop och trycks upp under ena eller bägge sidor av överläppen.
Myter om lössn