upprepar inlägg

Dags att sluta röka

Grattis! Har du klickat dig in på den här artikeln har du förmodligen tagit första steget i att sluta röka. Att erkänna för sig själv att man har ett beroende och att det är dags för en förändring är ett stort steg i rätt riktning. Så vad är nästa steg? Berätta för vänner och familj…

Tobak: ekologi och hållbarhet

De flesta känner förmodligen till att tobaksbruk har skadliga effekter på hälsa och omgivning. Emellertid finns det ett annat perspektiv på rökning, det vill säga ett ekologiskt och hållbart perspektiv på effekter av rökning. Närmare bestämt kan marken som används vid odling av tobak användas till produktivare ändamål, som odling av frukt och grönsaker. Forskning…

Handel med cigaretter

Cigaretter är en mycket lukrativ handelsvara, det säljer bra och skapar välstånd i många länder trots varans onyttighet.
Var odlas tobaken?
Tobaken so

Cigarettens skadeverkningar

Cigaretten ger många skadeverkningar och följdsjukdomar. Det är dock viktigt att komma ihåg att storrökare kan leva väldigt länge trots sin konsumtion

9 fakta om att röka tobak

I världen finns det en kolossal mängd människor som röker, närmare bestämt över en miljard, varav de flesta är från Kina. I genomsnitt röker en person i världen drygt 1000 cigaretter om året. Ytterligare ett faktum är att en överväldigande del av rökare är män, cirka 80 procent. På tal om Kina, förutom att vara…

Marknadsföring av tobaksprodukter

Tobak får i Sverige inte marknadsföras hur som helst, tobak får inte beläggas med rea eller lockpriser. I Sverige så punktbeskattas all tobak, cigaret

Galleri

Rulla cigaretter - spara pengar och lev längre!

Marlboro Cigarettes

Kontakt