upprepar inlägg

Tobakens historia

Tobak är en del av en lång tradition i stora delar världen. Rökning har pågått i årtusenden med många olika sorters rökdon. Syftet har varit för att r

Cigaretten – ett extremt framgångsrikt sätt att röka tobak på

Det finns nog ingen som kan ha undgått att se cigaretter, de säljer fortfarande bra och man märker om någon tänder en cigarett i mörker.
Cigarettens h

Marlboro Man

Marlboro Man var en mycket framgångsrik reklamkampanj där de manliga modellerna var utklädda till cowboys och i olika bildcollage rökte Marlboro medan

Snusets historia

Snuset har en lång historia bakom sig och infördes redan i slutet av 1700-talet hos den breda allmänheten i Sverige. Många är de grovarbetare som tagi

Lössnus

Det så kallade lössnuset består av finkornigt snus som med fördel knådas ihop och trycks upp under ena eller bägge sidor av överläppen.
Myter om lössn

Tobakens utspridning

Tobak röks idag på samtliga kontinenter, i samtliga länder. Den absolut vanligaste metoden är att röka cigaretter, närmast följd av vattenpiperökning.

Galleri

Rulla cigaretter - spara pengar och lev längre!

Marlboro Cigarettes

Kontakt