Sluta röka med hjälp av nikotinpåsar

Tobak är i mångt och mycket förknippat med cigaretter, men det förekommer även i snus. Skillnaden är att med cigaretterna får du in tobaken i lungorna via röken du inhalerar. Dessutom är det vetenskapligt bevisat att lungcancer orsakas av rökning. För att minska begäret efter cigaretter, med målsättningen att sluta helt, kan nikotinpåsar vara ett…