Lössnus

Det så kallade lössnuset består av finkornigt snus som med fördel knådas ihop och trycks upp under ena eller bägge sidor av överläppen.
Myter om lössn